string(74) "/data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/easymvc/"
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/easymvc/library/mysql.php on line 6

Notice: Undefined offset: 0 in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/easymvc/helper/text.php on line 134

Warning: usort() expects parameter 1 to be array, null given in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/application/controller/page.php on line 50

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/application/controller/page.php on line 53

Warning: usort() expects parameter 1 to be array, null given in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/application/controller/page.php on line 72

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/application/controller/page.php on line 75
Medicínske huby | my-immunity.sk

Všetko okolo imunity, ako funguje, ako ju zlepšiť.

 • Aloha Medicinals
 • English
 • Italiano
 • Русский
 • Español
 • Magyar
 • Français
 • Slovak

Medicínske huby

Liečivé huby ako zdroj protinádorových a imunomodulačných polysacharidov.

 

Pod pojmom "huby", sa všeobecne rozumie definícia Chang a Miles (1992) , macrofungus s výrazne charachteristickou plodnicou, ktorá môže byť buď hypogeous alebo epigeous, dostatočne veľká, aby mohla byť videná voľným okom, a mohla sa zbierať ručne.

 

Počet húb na Zemi sa odhaduje na 140.000, ale možno len 10% (cca 14.000 pomenované druhy) je známych. Huby obsahujú obrovské a napriek tomu z veľkej časti nevyužité zdroje silných nových farmaceutických výrobkov. Najmä, a čo je najdôležitejšie pre modernú medicínu, predstavujú neobmedzený zdroj polysacharidov s protinádorovými a imunostimulačnými vlastnosťami. Mnoho, ak nie všetky Basidiomycetes obsahujú biologicky aktívne polysacharidy v plodniciach, v kultúrnom podhubí, v kultivačnom médiu. Údaje o hubových polysacharidoch boli zhromaždené zo 651 druhov a 7 infra-špecifických taxónov zo 182 rodov vyšších hetero- a Homobasidiomycetes. Tieto poly-sacharidy sú rôzneho chemického zloženia, najviac ich patrí do skupiny β-glukánov; tieto majú β- (1 → 3) esterovú väzby v hlavnom reťazci glukánu a ďalších β- (1 → 6) bodov vetvenia, ktoré sú potrebné pre ich protinádorové pôsobenie. S vysokou molekulovou hmotnosťou sa   glukány zdajú byť účinnejšie, než tie s nízkou molekulovou hmotnosťou. Chemická modifikácia sa často vykonáva na dokázanie protinádorovej aktivity polysacharidov a ich klinických kvalít.

 

Hlavné body protinádorových a imunomodulačných účinkov húb polysacharidov:

 

 •  prevencia onkogenézy pri orálnej konzumácii húb alebo ich prípravkov;
 •  priamy protinádorový účinok proti rôznym nádorom;
 •  zosilnenie imunitnej aktivity proti nádorom v kombinácii s chemoterapiou;
 •  preventívny účinok  nádorových metastáz.

 

Dobrým príkladom preventívneho účinku je japonský výskum na ich obľúbených jedlých a liečivých hubách, Hypsizygus marmoreus (Ikekawa 2001). Kontrolné myši boli chované na bežnom jedálničku plus boli ošetrené s diétou s obsahom 5% sušenej huby H. marmoreus. Všetky myši boli injekčne infikované so silným karcinogénom, metyl-cholanthrene a tieto karcinogenézy myší boli ďalej skúmané. Na konci 76-týždňového pozorovania,sa u 21 z 36 kontrolných myší vyvinul nádory, ale iba 3 z 36 myší v liečenej skupine malo nádor. Autori dospeli k záveru, že rakovinové preventívne činnosti jedlých húb spôsobili zosilnenie imunity (Ikekawa 2001).

 

Mechanizmy protinádorových a imunomodulačných aktivít hubových polysacharidov

 

Polysacharidy húb uplatňujú svoju protinádorovú činnosť väčšinou prostredníctvom aktivácie imunitnej odpovede organizmu hostiteľa. Tieto látky sú považované za modifikátory biologickej odpovede (BRM; Wasser a Weis 1999). To v podstate znamená, že:

 

 1. nespôsobujú žiadnu škodu a další stres pre telo;
 2. pomáhajú telu prispôsobiť sa rôznym prírodným a biologickým stresom
 3. vyvíjajú nešpecifické pôsobenia na telo, podporujú niektoré alebo všetky z hlavných systémov, vrátane nervového, hormonálneho a imunitného systému, rovnako pôsobia ako regulátory funkcií (Brechman 1980).

 

Imunomodulačné pôsobenie hubových polysacharidov je obzvlášť cenné ako profylaktická, jemná a neinvazívna forma liečby, a pri prevencii metastazujúcich nádorov, atď.

 

Polysacharidy z húb nenapadajú rakovinové bunky priamo, ale produkujú svoje protinádorové účinky aktiváciou rôznych imunitných odpovedí v hostiteľovi. Toto bolo overené v mnohých experimentoch, ako je napríklad strata protinádorového účinku polysacharidov u novorodených myší alebo po podávaní anti-lymfocytov v sére (Ooi a Liu 1999). Tieto výsledky naznačujú, že protinádorový účinok polysacharidov vyžaduje intaktné súčasti T-buniek, a že aktivita je sprostredkovaná cez týmus-závislých imunitných mechanizmov. Taktiež je protinádorová aktivita lentinanu a ďalších polysacharidov ,je inhibovaná predbežným spracovaním s anti-makrofágmi činidla (ako je napríklad karagénan).

 

Huba odvodená z glukánu a polysacharopeptidov môže pôsobiť ako imunomodulátor. Schopnosť týchto zlúčenín na zvýšenie alebo potlačenie imunitnej reakcie môže závisieť na mnohých faktoroch, vrátane dávky, spôsobu podania, časovania a frekvencii podávania, mechanizmu účinku, alebo miesta činnosti. Niekoľko zlúčenin húb sa ukázalo ako vrodené (nešpecifické) a získané (špecifické) imunitné odpovede na hostiteľa a aktiváciu mnohých druhov imunitných buniek, ktoré sú dôležité pre zachovanie homeostázy, napr hostiteľskej bunky (ako cytotoxických makrofágov, monocytov, neutrofilov, NK buniek, dendritických buniek) a chemických poslov (cytokíny, ako interleukíny, interferón, kolónie stimulujúce faktor), ktoré vedú k doplneniu akútnej fázy odpovede.  Lymfocyty riadia produkciu protilátok (β-bunky) a bunkami sprostredkované cytotoxicity (T-bunky), sú taktiež stimulované.

 

Prevencia

 

Výskum rakoviny UK  "Ľudské epidemiologické štúdie v Japonsku a Brazílii silne naznačujú, že pravidelná konzumácia niektorých liečivých húb po dlhšiu dobu pomôže výrazne znížiť hladinu výskytu rakoviny". A, "pribúdajú o tom dôkazy s pokusnými zvieratami, že pravidelné kŕmenie liečivými hubami môže mať preventívny účinok na rakovinu, čo demonštruje vysokú proti nádorovú aktivitu a obmedzenia nádorových metastáz" :. Extrakty liečivých húb môžu byť použité na zlepšenie kvality života, zmiernenie vedľajších účinkov rádio a chemoterapie, ako je únava, znížená chuť do jedla, potlačenie kostnej drene a riziko oportúnnych infekcií.

Výskum rakoviny UK  ‘, ‘Tieto zlúčeniny sa ukázali ako bezpečné, ak sú užívané po dlhšiu dobu liečby a významné je, že tieto zlúčeniny sa zdá  znížujú nežiaduce účinky rádioterapie a chemoterapie. Tieto výsledky sú v ostrom kontraste s dobre zdokumentovanými nežiaducimi vedľajšími účinkami spojených s väčšinou chemo terapeutických zlúčenín, a tiež v menšej miere, niektoré imunitné terapeutiká, ktoré sa ukázali byť schopné spôsobiť horúčky, zimnicu, vyrážky, opuch, bolesť kĺbov, hypotenziu, kongestívne zlyhanie alebo CNS toxicitu.Mnoho zlúčenín z liečivých húb bolo klasifikovaných ako protinádorové agentúrou Národného inštitútu rakoviny v USA.

Prečo používať hubovú zmes?

Výskumní pracovníci sa domnievajú, že v záujme maximálnej odpovede v imunitnom systéme, zmes húb polysacharidov je najlepšia. Tieto polysacharidy zvýšujú počet a aktivitu zabijakov T a NK (NK) lymfocytov. Kombinácia liečivých druhov húb posiela imunitnému systém viac podnetov na prebudenie prirodzenej obranyschopnosti  organizmu.

Prečo je dôležité ekologické pestovanie húb?

V hubách sa môžu sústrediť ťažké kovy, najmä v prípade, že sú pestované v blízkosti priemyselnej oblasti, kde je možné prijať veľa škodlivých látok zo vzduchu,vody a z pôdy ktoré sú odovzdávané priamo do nich.

 

Účel tejto publikovanej štúdie sú vedecké informácie a vzdelávanie, nemala by byť používaná k diagnostike alebo liečeniu zdravotných problémov alebo chorôb. Táto webová stránka je určená iba na účely všeobecného vzdelávania a informacii a nie je náhradou za odbornú lekársku pomoc, vyšetrenie, stanovenie diagnózy alebo liečbu.

 
Reklama
Immunity Assist Immunity Assist Immunity Assist Immunity Assist Immunity Assist Cordyceps Compare Plot Aloha Medicinals List