string(74) "/data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/easymvc/"
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/easymvc/library/mysql.php on line 6

Notice: Undefined offset: 0 in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/easymvc/helper/text.php on line 134

Warning: usort() expects parameter 1 to be array, null given in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/application/controller/page.php on line 50

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/application/controller/page.php on line 53

Warning: usort() expects parameter 1 to be array, null given in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/application/controller/page.php on line 72

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/3/e/3e24ead0-8347-4b69-ace7-9f7690e54763/my-immunity.sk/web/application/controller/page.php on line 75
Všeobecné podmienky | my-immunity.sk

Všetko okolo imunity, ako funguje, ako ju zlepšiť.

  • Aloha Medicinals
  • English
  • Italiano
  • Русский
  • Español
  • Magyar
  • Français
  • Slovak

Všeobecné podmienky

Podmienky zmluvy o užívaní

Vitajte na stránkach my-immunity.sk

Akýkoľvek prístup na túto stránku je dobrovoľný.

Akýkoľvek prístup na túto stránku budeme považovať ako dobrovoľný a na vlastné riziko užívateľa.

Pomocou našich stránok, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania, ktoré predstavujú dohodu medzi našou webovou stránkou my-immunity.sk a vami.

Táto webová stránka je určená iba na účely vzdelávania pacientov a všeobecné účely a nie je náhradou za odbornú lekársku pomoc, vyšetrenie, stanovenie diagnózy alebo liečby. Informácie uvedené na tejto webovej stránke by nemali byť použité na stanovenie diagnózy alebo liečenie zdravotných problémov alebo choroby. Nie je to náhrada za odbornú zdravotnú starostlivosť, a je navrhnutá tak, aby podporovala ale nenahradila váš vzťah ktorý máte so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ak máte podozrenie alebo môžete mať zdravotný problém, poraďte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. My-immunity.sk odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek dokumenty, informácie, programy, softvér, alebo iným materiál, ktorý je alebo môže byť súčasťou webových stránok. my-immunity.sk nezaručuje ani negarantuje, že informácie nebudu urážať každého užívateľa a / alebo nemusí vyhovovať vašim potrebám a požiadavkám. Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na poskytovateľa internetových služieb tretích strán. Tieto odkazy sú poskytované výhradne pre vaše pohodlie a nie ako schválenie obsahu na týchto stránkach. Nie sme zodpovední za obsah odkazovaných tretích strán.

Všeobecné obchodné podmienky

Váš prístup a používanie tejto stránky a jej služby vás viaže k tejto dohode. Ak nebudete súhlasiť s podmienkami použitia tohto webu, nesmiete používať tieto stránky, alebo jeho služby. Môžeme zmeniť túto zmluvu kedykoľvek. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú platné okamžite po zverejnení na webe. Prístupom, alebo pomocou webovej stránky, súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými podmienkami zmluvy v čase vášho prístupu alebo používania. Súhlasíte s preskúmaním dohody o službe kedykoľvek pri použití služby tak, že ste si vedomí o všetkých zmenách vykonaných v tejto dohode.

Vzdelávacie vyhlásenie

Návštevou tohto webu beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetok materiál k dispozícii na my-immunity.sk je k dispozícii len pre informačné a vzdelávacie účely a že by ste sa mali poradiť s lekárom, pokiaľ ide o použitie všetkých iných stanovísk alebo odporúčaní s ohľadom na Vaše príznaky alebo zdravotný stav.

Zrieknutie sa

Služieb či akýchkoľvek informácií uvedených  alebo poskytovaných prostredníctvom služieb je poskytovaná na základe "tak ako je", bez akejkoľvek záruky, či výslovených alebo predpokladaných. To znamená, že informácie obsiahnuté na alebo v rámci tejto služby sú určené pre bežné spotrebiteľské pochopenie a vzdelanie. Akýkoľvek prístup na túto stránku je dobrovoľný. Budeme považovať všetky prístupy ako dobrovoľné a na vlastné nebezpečenstvo užívateľa.

Tento web a jeho služby sú určené len na spotrebiteľské vzdelávacie účely. Nič na týchto stránkach nie je, alebo by malo byť považované, alebo sa používať  ako náhrada za lekársku radu, diagnózu, alebo liečenie. Služby poskytované na týchto stránkach, sú určené na vzdelávanie spotrebiteľov ohľadom zdravotnej starostlivosti a zdravotných otázok, ktoré môžu mať vplyv na ich každodenný život. Táto stránka a jej služby nepredstavujú prax akejkoľvek lekárskej, ošetrovateľskej alebo inej odbornej rady o zdravotnej starostlivosti, stanovenie diagnózy alebo liečby.

Doplnky nie sú určené k diagnostike, liečbe, vyliečeniu, zmierneniu alebo predchádzaniu akejkoľvek choroby. Pred prijatím akéhokoľvek doplnku alebo prijatím akékoľvek opatrenia týkajúceho sa zdravia sa vždy poraďte so svojím lekárom.

Všetky materiály k dispozícii na my-immunity.sk sú k dispozícii len pre informačné a vzdelávacie účely, nie je to náhrada za odbornú lekársku pomoc, a mali by ste sa poradiť s lekárom, pokiaľ ide o použitie všetkých iných stanovísk alebo odporúčaní alebo dotazov s ohľadom na akýchkoľvek príznakov alebo zdravotný stav.

Nutričné a potravinové doplnky nie sú lieky a nie sú určené k diagnostike, liečbe, vyliečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby . Táto webová stránka neposkytuje lekársku pomoc, a nie je určená ako náhrada za lekársku radu. Vždy sa obráťte sa na svojho lekára, ak máte pocit, že potrebujete lekársku pomoc alebo ošetrenie. Aby sa zabránilo potenciálu pre interakcie s liekmi alebo vedľajšími účinkami, uistite sa, poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, prípadne ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o všetkých doplnkov stravy, ktoré hodláte vziať. Doplnky stravy majú byť použité v spojení s, a nie ako náhrada za vyváženú, zdravú výživu a životný štýl.

Vzhľadom k určenému účelu tejto stránky a služby, ktoré poskytuje, súhlasíte s tým, že my-immunity.sk nepredstavuje službu, ktorá sa zameriava na akékoľvek komunity, skupiny užívateľov, podnikania alebo odvetvia. Odporúčame používateľom, aby vždy požiadali o radu lekára alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s prípadnými otázkami týkajúcimi sa zdravia alebo zdravotného stavu alebo príznakov tehotenstva, atď .Nikdy neignorujte ,nebuďte ľahostajný, nevyhýbajte sa alebo budťe oneskorený pri získavaní lekárskej pomoci od svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti kvôli niečomu, čo ste si prečítali na tomto webe. Ak máte, alebo sa domnievate, že máte nejaký zdravotný problém alebo stav, prosím, obráťte sa ihneď na kvalifikovaného zdravotníka.

Nepracujeme, neovládame,nedodávame , netvrdíme, neručíme ani negarantujeme za akékoľvek informácie, produkty, služby alebo tovar, ktoré nie sú jasne označené ako informácie, produkty, služby alebo tovary dodávané nami. Tiež nezaručujume ani negarantujeme že súbory dostupné na prevzatie prostredníctvom služby budú bez infekcií alebo vírusov, červov, trójskych koňov alebo iných kódov, ktoré obsahujú kontaminujúce a deštruktívne vlastnosti.

My a naši poskytovatelia obsahu, nemôžu a nezaručujú aleebo negarantujú za chyby, opomenutia, oneskorenia, prerušenia alebo straty, vrátane straty dát. Užívatelia týchto stránok sú zodpovední za udržiavanie to znamená externé prostriedky k my-immunity.sk pre rekonštrukciu akýchkoľvek stratených  dát.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek , v ktoromkoľvek čase zmeniť či zastaviť, dočasne alebo trvalo, tento web, alebo jeho časť, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia.

Záruky a obmedzenie zodpovednosti

nevykonávame žiadne vyjadrené alebo odvodené záruky, zastúpenie alebo potvrdenie akéhokoľvek druhu ,vrátane, bez obmedzenia, záruky titulu alebo neporušenia, alebo záruky predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel.S ohľadom na plnenie, alebo s ohľadom ku všetkým informáciám, produktom, službám, tovaru alebo iným materiálom poskytovaných  prostredníctvom tejto služby nezaručujeme ani negarantujeme presnosť, úplnosť, správnosť, aktuálnosť, alebo užitočnosť akýchkoľvek informácií, produktov, služieb, tovaru alebo iných materiálov poskytovaných prostredníctvom tejto služby alebo na internete všeobecne. Neposkytujeme žiadnu záruku ani garanciu, že služba bude fungovať nepretržite, aktuálne, bezpečne, a bezchybne.

Nenesieme zodpovednosť pre žiadnych užívateľov alebo niekoho iného za akékoľvek rozhodnutie, ktoré podali alebo opatrenia, ktoré prijal alebo neprijal na základe spoliehania na informácie uvedené na alebo poskytované prostredníctvom tejto služby.

Dohoda užívateľov

Používatelia nebudú kopírovať, sťahovať, nahrávať alebo prenášať akúkoľvek komunikáciu alebo obsah akéhokoľvek typu, ktoré porušujú akékoľvek práva akejkoľvek strany.

Používatelia nebudú používať túto stránku pre akýkoľvek účel v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

Používatelia nebudú používať túto stránku ako prostriedok k distribúcii reklamy alebo spam, alebo iný nevyžiadaných materiálov žiadnej tretej strane.

Používatelia nebudú písať materiál, ktorý je nezákonný, obscénny, urážlivý, výhražný, obťažujúci, ohováračský, nenávistný alebo trápny akejkoľvek inej osobe alebo orgánu, ako je ustanovené nami  podľa nášho uváženia.

Používatelia sa nebudú vydávať za inú osobu alebo vytvárať žiadne nepravdivé my-immunity.sk kontaktné informácie alebo záznam pre seba i pre ostatných.

Užívatelia nás nebudú držať, alebo niektorú z našich pobočiek, dcérskych spoločností, jednotlivcov alebo materskú spoločnost zodpovedných za škody, vrátane (ale nielen) straty z miezd, príjmov alebo podnikania, a všetkých služieb spojených s alebo poskytovaných na týchto stránkach. Jediným liekom pre nespokojnosť so službami tohto webu bude prestať používať túto službu.

Používatelia, ktorí nás a kohokoľvek našich materských alebo dcérskych spoločností alebo organizácií, a kohokoľvek z našich zástupcov a držiteľov licencie  spoločne s kohokoľvek z ich úradníkov, riaditeľov a zamestnancov, osôb sú povinný odškodniť,proti akejkoľvek škode, pohľadávke, rozsudku, nákladom alebo výdavkom (vrátane poplatkov a nákladov na právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z nárokov na tretie osoby týkajúce sa použitia tejto služby, alebo akékoľvek porušenie alebo porušenie tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej z podmienok obsiahnutých v tejto službe.

Reprezentácia užívateľov

Všetci užívatelia vyhlasujú a zaručujú, že majú minimálne 18 rokov a že majú zákonné právo a schopnosť súhlasiť s týmito podmienkami služby a využívať tieto stránky v súlade s týmito podmienkami služby.

Riešenie konfliktov

V každom nároku alebo činnosti priamo alebo nepriamo vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo v súvislosti so službou, vy a každý z nás neodvolateľne súhlasí s tým, že akékoľvek tvrdenie musí najprv prejsť arbitrážou, než sa obrátia na súd, v dobrej viere vyriešiť akýkoľvek nárok, bez toho, aby to išlo na súd. Ak niektoré z ustanovení tejto dohody nie sú považované za vymáhateľné súdom alebo iným súdom príslušnej jurisdikcie, potom tieto ustanovenia budú obmedzené alebo eliminované na minimálnu nevyhnutnú mieru tak, aby táto dohoda zostala v plnej sile a efekte. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a nami týkajúcu sa prístupu a používania webu a niektorých z jeho služieb. Táto Zmluva môže byť zmenená, úplne alebo z časti, s výnimkou ako je opísané inde v tejto dohode. Hocičo obsiahnuté v službe je v rozpore s alebo v rozpore s podmienkami tejto dohody, je nahradené podmienkami tejto dohody.

Vypovedanie služieb

Ak porušíte tieto Podmienky používania, bude vaše používanie týchto stránok ukončené. Môžeme vás informovať, že ste porušili dohodu a váš účet bude ukončený. Môžeme, podľa nášho uváženia, ukončiť Váš prístup na tieto stránky, alebo jeho časti, alebo prerušiť poskytovanie stránky, alebo jeho časti. Tieto akcie sú navyše a nie je tu miesto na obmedzenie akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku ktorý môžeme mať k dispozícii zo zákona. Ďalej sa nebudeme zodpovedať voči vám ani žiadnej tretej strane za každé takéto ukončenie alebo prerušenie.

Všeobecné

Nezaručujeme kontinuálne, neprerušovaný alebo bezpečný prístup k našim službám a prevádzka týchto stránok môžu byť rušená radom faktorov, mimo našu kontrolu. Súhlasíte s tým, že tieto podmienky použitia a všetky zapísané dohody medzi nami a vami môžu byť automaticky pridelené nami, podľa vlastného uváženia, tretej osobe v prípade zlúčenia, akvizície alebo v likvidácie.

Naša neschopnosť konať s ohľadom na porušenie z vašej strany,nás nevzdáva sa vzdať svojho práva konať v súvislosti s ďalšími alebo podobnými priestupkami. Tieto podmienky použitia sú uvedené v úplnom porozumení a zhodou medzi nami a každým užívateľom, s ohľadom na miesto, jeho použitie a služby.

Štatút obmedzení. Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na akýkoľvek zákon alebo zákon o opaku, nároky alebo spory vzniknuté z alebo v súvislosti s užívaním služby alebo s podmienkami používania, musí byť podaná do jedného (1) roka po takomto nároku od vzniku príčiny alebo to bude navždy premlčané.

Copyright and trademarks/Autorské práva a ochranné známky

Značky "my-immunity.sk" a logo majú ochranné známky a servisné značky vydavateľov.

Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským právom nami a / alebo u iných držiteľov platných práv. Môžete si stiahnuť a vytlačiť maxumálne jednu kópiu materiálov z tejto služby pre vaše osobné, nekomerčné použitie len za predpokladu, že sú všetky platné oznámenia o zrieknutí sa zodpovednosti. Akékoľvek iné použitie týchto materiálov je prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu a súhlasov majiteľa (ov) autorských práv. Akceptuje všetky z vyššie uvedených podmienok tejto dohody akýmkoľvek využívaním služby.

Všeobecne

Nezaručujeme kontinuálny, neprerušovaný alebo bezpečný prístup k službe, a prevádzke týchto stránok ktoré môžu byť rušené radom faktorov, mimo našu kontrolu. Súhlasíte s tým, že tieto podmienky použitia a všetky zapísané dohody medzi nami a vami môžu byť automaticky pridelené nami, podľa vlastného uváženia, tretej osobe v prípade zlúčenia, akvizície alebo v likvidácie.

Naša neschopnosť konať s ohľadom na porušenie z vašej strany,nás nevzdáva sa vzdať svojho práva konať v súvislosti s ďalšími alebo podobnými priestupkami. Tieto podmienky použitia sú uvedené v úplnom porozumení a zhodou medzi nami a každým užívateľom, s ohľadom na miesto, jeho použitie a služby.

Reklama
Immunity Assist Immunity Assist Immunity Assist Immunity Assist Immunity Assist Cordyceps  Compare Plot Aloha Medicinals List